Magazine: LAYALINA Date: February - 2008 Page: 90
Magazine: MONDANITÉ Date: February - 2008 Page: 132
Magazine: PRESTIGE Date: February - 2008 Page: 175
Magazine: NOON Date: February - 2008 Page: 115
Magazine: AL-BALAD Date: January - 2008
Magazine: SPÉCIAL Date: January - 2008 Page: 133
Magazine: Santé Beauté Date: October - 2013 Page: 12